Jocke Höglund
Platschef

Tel: 0141-25 25 31
jocke@ltim.se
Daniel Landberg
Teletekniker

Tel: 076-830 20 92
Kjell Landberg
Projektledare

Tel: 0141-25 25 33
kjell@ltim.se
Albin Nyrén
Teletekniker

Tel: 070-739 63 40
Andreas Lorin
Projektledare

Tel: 0141-25 25 32
andreas@ltim.se
Stefan Göthe
Teletekniker

Tel: 070-760 41 90
Olle Hugsén
Teletekniker

Tel: 076-878 78 69